EU carine 2020 i BiH

Šef Misije Bosne i Hercegovine pri Europskoj uniji veleposlanik Igor Davidović potpisao ugovor o pristupanju BiH programu EU Carine 2020
Šef Misije Bosne i Hercegovine pri Europskoj uniji veleposlanik Igor Davidović potpisao je 22. decembra2014. godine u Briselu ugovor o pristupanju Bosne i Hercegovine programu EU Carine 2020. U ime Europske unije ugovor je potpisao generalni direktor Generalnog direktorata za oporezivanje i carinsku uniju Heinz Zourek.

Program Carine 2020, koji traje od 2014. do 2020. godine podržava modernizaciju carinskih administracija, doprinosi borbi protiv ilegalnog uvoza u zemlje učesnice u programu i omogućava međunarodnu suradnju u oblasti carina kroz obuke, seminare i projekte. Učešće u ovom programu daje mogućnost carinskoj administraciji Bosne i Hercegovine da se upozna sa metodama koje se koriste u Europskoj uniji, kao i sa onim koje EU planira uvesti.

 

Programu EU Carine 2020 su, pored 28 zemalja članica EU,  pristupile i sve zemlje kandidati za članstvo u EU, a ukupna vrijednost fondova je 547,3 miliona eura.

Ovo je četvrti program Europske unije iz ciklusa 2014-2020 kojem je pristupila Bosna i Hercegovina. Tokom 2014. godine BiH je još pristupila EU programima Erasmus Plus, Creative Europe i Horizont 2020.

You must be logged in to post a comment Login