EPHZHB: UPLAĆENO 17,5 MILIJUNA KM NA IME NAKNADE ZA HIDROAKUMULACIJE

U 2014. GODINI OPĆINAMA UPLAĆENO  17,5 MILIJUNA KM NA IME NAKNADE ZA HIDROAKUMULACIJE

Općinama na čijem se području nalaze hidroakumulacijski objekti u protekloj 2014. godini uplaćeno je 17.558.080,27 KM na temelju naknada za hidroakumulacije sukladno izmjenama i dopunama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenoga korištenjem hidroakumulacijskih objekata.

 

PREGLED IZNOSA NAKNADA PO OPĆINAMA
U KM
1.        HE Rama Rama 6.415.422,50
2.        CHE Čapljina Čapljina 759.333,45
3.        CHE Čapljina  Neum 496.141,64
4.        CHE Čapljina Ravno 472.639,28
5.        HE Peć Mlini Grude Grude 1.018.079,70
6.        HE Mostar i HE Mostarsko blato Mostar 3.311.771,64
7.        HE Mostarsko blato Široki Brijeg 774.012,46
8.        Sliv Vrbas (HE Jajce I i II) Jajce 4.310.679,60

     UKUPNO: 17.558.080,27
Na temelju zaključka Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (DN broj 02-02-874/09 od 30. srpnja 2009. godine) donesenom prigodom usvajanja izmjena i dopuna navedenoga Zakona, općine su dužne od prikupljenih sredstava u iznosu od minimalno 50%  tih naknada investirati u infrastrukturne projekte područja koja su oštećena hidroakumulacijom.

 

Kada je u pitanju proizvodnja električne energije za 2014. godinu Plan proizvodnje je ispunjen budući da su elektrane iz proizvodnoga sustava poduzeća proizvele ukupno 1755,81 GWh, a bilo je planirano 1680 GWh.

Takvom pozitivnom rezultatu pridonijele su povoljne hidrološke prilike i održavanje visoke pogonske spremnosti hidroelektrana JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar.

Pri tome treba istaknuti kako gotovo cijele godine zbog revitalizacije nije radio agregat br.2 na HE Rama, što daje dodatnu važnost ostvarenom uspjehu, posebice zbog činjenice da HE Rama kada je u pogonu s dva svoja agregata proizvede oko 50 % ukupne količine električne energije na godišnjoj razini.

 

 

vrelo www.ephzhb.ba

Sektor za odnose s javnošću

You must be logged in to post a comment Login