EPHZHB: Novi članovi nadzornog odbora

ODRŽANA SJEDNICA NADZORNOGA ODBORA JP ELEKTROPRIVREDA HZHB NA KOJOJ SU SUDJELOVALI I NOVOIMENOVANI ČLANOVI
U Mostaru je u ponedjeljak 1. rujna održana redovita 58. sjednica Nadzornoga odbora na kojoj su sudjelovali i novoimenovani članovi Nadzornoga odbora.
Naime, uz prethodne suglasnosti Vlade Federacije BiH, na sjednici Skupštine Elektroprivrede HZHB održane 28. 8. 2014. godine, na dužnost člana Nadzornoga odbora koje je od ranije bilo upražnjeno, izabran je Mate Križanac ispred državnog kapitala, do isteka mandata sadašnjeg Nadzornog odbora Društva.
Također, Skupština je privremeno, na razdoblje od 90 dana za vršitelje dužnosti članova Nadzornoga odbora ispred državnoga kapitala imenovala Helenu Krešić i Tijanu Koštro.

Osim spomenutoga Križanca, imenovanju za vršitelje dužnosti još dva nova člana Nadzornog odbora prethodilo je izglasavanje nepovjerenja dioničara dosadašnjim članovima Mariju Bencunu i Marijanu Bunozi.
Nadzorni odbor je pored točaka koje redovito razmatra, razmatrao i Inicijativu Uprave Društva za otpis potraživanja za utrošenu el. energiju kupaca na poplavljenim područjima. Također je razmatrana Informacija Uprave Društva o aktivnostima sa poduzećem Aluminij d.d. Mostar. U sklopu navedenih točaka, Nadzorni odbor donio je odgovarajuće zaključke u okviru svoje nadležnosti.

You must be logged in to post a comment Login