EP HZHB: OPĆINAMA UPLAĆENO 12,5 MILIJUNA KM

ZA DEVET MJESECI 2014. GODINE UPLAĆENO OKO 12,5 MILIJUNA KM OPĆINAMA NA IME NAKNADE ZA HIDROAKUMULACIJE
Općinama na čijem području se nalaze hidroakumulacijski objekti u razdoblju od I. do IX. mjeseca 2014. godine na ime naknada sukladno izmjenama i dopunama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenoga korištenjem hidroakumulacijskih objekata, uplaćeno je  12.499.276,61 KM.Temeljem zaključka Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (DN broj 02-02-874/09 od 30. srpnja 2009. godine) donesenom prigodom usvajanja izmjena i dopuna navedenoga Zakona, općine su dužne od prikupljenih sredstava u iznosu od minimalno 50% tih naknada investirati u infrastrukturne projekte područja koja su oštećena hidroakumulacijom.

 

 

You must be logged in to post a comment Login