EP HZ-HB Mostar: Ostvarena dobit u iznosu od 68.3 milijuna KM

Mostar – U Mostaru je 30.6.2014. godine održana 21. Skupština JP Elektroprivreda HZ HB dd Mostar. Na Skupštini je donesena Odluka o usvajanju Izvješća o poslovanju Društva za 2013. godinu, koje uključuje Financijsko izvješće i Izvješće revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

U Izvješću o poslovanju prezentirani su izuzetno dobri poslovni rezultati, najbolji od osnutka Društva, koji su ostvareni zahvaljujući povoljnoj hidrološkoj situaciji, dobroj pogonskoj spremnosti, te nizom donesenih poslovnih odluka od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva.

Generalni direktor Elektroprivrede HZHB Nikola Krešić, te predsjednik Nadzornog odbora Marinko Ivanković i član Odbora za reviziju Nedžad Balavac, izrazili su zadovoljstvo postignutim rezultatima, te iscrpno upoznali nazočne članove Skupštine o istome.

Znatno veća ostvarena proizvodnja električne energije (za 91,1% više od proizvodnje za isto razdoblje 2012. godine), te ostvareni gubici električne energije na distribucijskim naponskim razinama (12,83%) bili su manji od planiranih (14%) i manji od ostvarenih za isto razdoblje 2012. godine za 13,78%, a jasno govore o više nego dobrom poslovanju u svim segmentima poslovanja poduzeća.

Ostvarena dobit, u iznosu od 68.297.079,00 KM (54.917.741 KM iz poslovanja za 2013. godinu i 13. 379.338 KM iz revalorizacijskih rezervi) sukladno donesenoj Odluci o raspodjeli dobiti raspoređena je na:
– pokriće gubitaka iz ranijih godina iznos od 56.513.531 KM
– za zakonske rezerve iznos od 10.983.548 KM
– za donacije iznos od 800.000 KM

You must be logged in to post a comment Login