Elektroprivreda HZHB traži od Aluminija izmirenje duga

Elektroprivreda HZHB poziva Aluminij d.d. Mostar da plati dug – u protivnom raskid ugovora (isključenje struje)

Na inicijativu JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, danas je održan radni sastanak predstavnika JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, Nezavisni operator sustava BiH i Elektroprijenosa BiH a.d. Banja Luka.

Tema sastanka je bila aktualna problematika neizvršavanja obveza Aluminija d.d. Mostar iz ugovora o opskrbi električnom energijom zaključenom između JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar i Aluminija d.d. Mostar, te moguća obustava isporuke električne energije.

PREDSTAVNICI ELEKTROPRIVREDE HZHB, NOS-a BIH I ELEKTROPRIJENOSA BIH RAZGOVARALI O PROBLEMATICI NEPLAĆANJA DUGOVANJA ALUMINIJA I PREKIDU ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE

JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar još jedan put poziva Aluminij d.d. da iznađe način i pristupi plaćanju računa za isporučenu električnu energiju u protivnom će ovo poduzeće biti primorano raskinuti ugovor o opskrbi električnom energijom, sukladno važećim propisima.

You must be logged in to post a comment Login