DEMANTI NA PONOVNE NEISTINE U VEČERNJEM LISTU

 

 

Potaknuti člankom u Večernjem listu BiH od 11. srpnja 2015. godine (naslov: Nikola Krešić i Mate Pavković nezakonito na čelu EP HZHB, stranica br. 5) obvezni smo istinito informirati javnost budući da je u navedenome članku izneseno niz neistina te tražimo od gore navedene dnevne tiskovine da sukladno Zakonu o medijima objave ovaj demanti na istom mjestu.

Iako slobodno možemo reći da je gotovo cijeli tekst baziran na neistinama, želimo se ovdje osvrnuti samo na nekoliko najbitnijih izjava koje su u potpunosti netočne što je u krajnjoj mjeri lako i dokazivo. Naime, želimo najprije demantirati navedeni naslov u ovom tekstu gdje novinar Večernjeg lista bez ikakve argumentacije navodi kako su gosp. Nikola Krešić i gosp. Mate Pavković nezakonito na čelu Javnog poduzeća Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg Bosna d.d. Mostar.

 

Nadalje, želimo podcrtati da je na Rješenje Općinskog suda u Sarajevu u vezi privremene mjere osiguranja, Vlada mogla uputiti jedino odgovor na mjeru, a nikako žalbu kako to tvrdi Večernji list u svom članku. Isto tako, u članku se zaključuje kako je „iznenađuje što u donošenju privremene mjere Općinski sud u Sarajevu nije konzultirao Vladu“. Očito da novinar Večernjeg lista nije upoznat da za donošenje privremene mjere nije potrebno prethodno obavještenje protivnika predlagatelja, što je regulirano Zakonom o parničnom postupku i gdje u  članu 278. st. 1.  stoji:

 

(1) Na prijedlog predlagača osiguranja, istaknut sa prijedlogom za određivanje mjere osiguranja, sud može odrediti privremenu mjeru osiguranja bez prethodnog obavještavanja i saslušanja protivnika osiguranja ako predlagač osiguranja učini vjerojatnim da je mjera osiguranja osnovana i hitna i da bi se drugačijim postupanjem izgubila svrha mjere osiguranja.

Umjesto da se Večernji list bavi temeljnim pitanjem zašto Vlada uz sve svoje eminentne pravne stručnjake ne postupa u skladu sa zakonom već krši zakonske i podzakonske odredbe, pokušava kritizirati sud odnosno čudeći se kako je moguće da je sud brzo postupio u ovom predmetu.

Činjenica iz kojeg razloga nije donesena mjera pred Ustavnim sudom F BiH u pogledu zahtjeva Milana Dunovića nema veze sa ovom pravnom stvari, te se ove dvije pravne stvari nepotrebno miješaju jedna sa drugom. Osim razlike u zahtjevima i postupcima postoji i razlog „pismenosti zahtjeva“ odnosno da li je to netko bolje ili lošije obrazložio ili dokazao, jer nije dovoljno samo činjenica da je netko podnio ili nije podnio takav prijedlog.

U kontekstu ranijih objava naročito izjava pojedinih ministara na ažurnost rada suda je neozbiljna. Naime, sud radi svoj posao zakonito i savjesno, a što se predmeti u kojim je Vlada odnosno Federacija tužitelj ne završavaju godinama trebali bi upitati svoje pravne savjetnike i zastupnike koji su ih bili dužni uputiti što je zakonito, a što ne, te da li prednji predmeti ne stoje zbog nerada suda već zbog njih samih. Osim prednjega, pitali se Večernji list i Vlada F BiH po kojim zakonskim osnovama ista zadržava silna izvršenja po sudovima direktno kršeći izvršavanje sudskih odluka, pa čak i u ovoj pravnoj stvari? Zbog prednjeg, podnesena je i kaznena prijava.

Smatramo kako iznošenje ovakvih laži koje kontinuirano plasira Večernji list, a koje se objavljuju u trenutku kada JP Elektroprivreda HZ HB bilježi izvrsne rezultate u poslovanju, nanosi štetu ne samo pojedinim članovima Uprave poduzeća nego poduzeću u cjelini.

 

 

 

 

You must be logged in to post a comment Login