BiH: Sa IPA fondovima ugovoreno 427.6 milijuna €

Iz IPA 2007-2013 alokacija ugovoreno 427 miliona eura

Srijeda, 18 mart 2015 13:29
Do 25. veljače 2015. godine, od ukupnog iznosa alociranog za BiH iz državnih programa IPA 2007-2013 (513,24 miliona eura) ugovoreno je 83% projekata, odnosno 427,624 milijuna eura.

Ove je podatke Delegacija EU u BiH prezentovala na sastanku Odbora za praćenje IPA projekata održanom krajem februara u Sarajevu. S obzirom da je BiH u centralizovanom sistemu upravljanja financijskom pomoći EU, izvor podataka o ugovorenosti i isplaćenosti sredstava iz IPA državnih programa je Delegacija EU u BiH.

Procenat isplaćenih sredstava izvođačima koji implementiraju IPA projekte iz državnih programa 2007-2013 je 63, odnosno izraženo u novcu 325,191 milijuna eura, dok je u provedbi 113 projektnih ugovora, koje realizuju kompanije odabrane na tenderima koje raspisuje i provodi Delegacija EU u BiH. Najviše projektnih ugovora koji su u realizaciji finansirano je sredstvima IPA 2011 alokacije. Direkcija za evropske integracije je na temelju podataka Delegacije EU u BiH pripremila detaljniju analizu sa pokazateljima klasifikovanim prema godišnjim IPA alokacijama koju možete pogledati ovdje.

Naredni sastanak Odbora za praćenje IPA projekata planiran je za septembar 2015. godine.

Direkcija za europske integracije

You must be logged in to post a comment Login