Udruženje banaka BiH protiv konverzije kredita u domaću valutu

Donosimo  izvješće Udruženja banaka Bosne i Hercegovine u svezi krize i afere  oko kredita u valuti švicarskog franka. Podsjećamo čitatelje da se nekoliko tisuća korisnika ovoga kredita našlo u teškoj životnoj situaciji, gdje su se rate kredita udvostručile, a prema pisanjima udruge ‘Švicarac’ 20 korisnika ovakvog kredita izvršilo je samoubojstvo u BiH.

 

“Na 25. sjednici Skupštine Udruženja banaka Bosne i Hercegovine (UBBiH), održanoj 28. travnja 2016 godine, razgovaralo se o aktuelnim dešavanjima vezanim za CHF kredite (krediti u švicarskim francima).
Skupština je zauzela stav da se podržavaju napori Hypo grupacije u BiH na rješavanju CHF kredita.

 

Skupština UBBiH smatra da je najbolji metod rješavanja problema nastalih sa CHF kreditima u bilateralnom odnosu klijent banka. Vezano za najave zakonskih rješenja u vezi CHF kredita i njihove retroaktivne primjene Skupština UBBiH smatra da bi uvođenje retroaktivnosti u pravni sistem BiH otvorilo brojne probleme sa nemjerljivim posljedicama za ukupnu ekonomiju u BiH.

Na sjednici je jednoglasno i usvojen Finansijski izvještaj i Izvještaj o radu Udruženja banaka BiH za 2015.godinu.

Udruženje banaka BiH”

You must be logged in to post a comment Login