4 milijuna KM za aerodrome u Mostaru i Tuzli

Sarajevo  – Mostar – Federalna vlada donijela četiri je odluke o utroška sredstava transfera za avio-promet FBiH.

de-icing_odledjivanje_zrakoplova_mostar

Vozilo De-icing, za odledjivanje zrakoplova

Jednom od odluka, za JP Aerodrom Tuzla je izdvoje
no 430.000 KM naijenjenih za subvencionisanje dijela materijalnih troškova poslovanja.
U drugoj odluci radi se o iznosu od 1.570.000 KM za isti aerodrom, a sredstva će biti utrošena za unapređenje i nadogradnju prilaznih svjetala, projekte izgradnje nove zgrade putničkog terminala s pratećom opremom, sanaciju poletno-slijetne staze-piste i terminala za skladištenje aviogoriva, te za nabavku cargo opreme.

Isti iznos od 1.570.000 KM izdvojen je i za JP Aerodrom Mostar, a sredstva su namijenjena za nabavku vozila i opreme za prihvat i otpremu zrakoplova i putnika, opremu za službu sigurnosti, informatičku opremu, master plan – idejno rješenje, rekonstrukciju terminalne zgrade i nadogradnju sistema videonadzora, izgradnju i formiranje cargo centra, projekte i idejna rješenja za Aerodrom, kao i za protupožarnu opremu.

Četvrtom odlukom je Aerodromu Mostar dodijeljeno 430.000 KM na ime tekućih troškova, osiguranja imovine i osoba za 2016. godinu, troškove energenata, školovanje osoblja, sudjelovanja na sajmovima, troškove liječničkog pregleda uposlenih i za tekuće održavanja opreme (rezervni dijelovi).

You must be logged in to post a comment Login